Het doel van een financiële planning is
om uw huidige en toekomstige inkomsten, uitgaven en vermogen zo te verdelen
dat er een optimale balans ontstaat tussen uw persoonlijke levenswensen, uw financiële mogelijkheden en fiscale wetgeving. 
Esendam Fiscaal Advies zorgt op basis van uw Persoonlijk Financieel Plan dat u volledig inzicht krijgt in de voor u meest (fiscaal) optimale positie, zodat u uw dromen kunt realiseren.

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, verkoop onderneming, pensionering: mooie gebeurtenissen, maar u moet er wél goed op zijn voorbereid. Hetzelfde geldt voor de minder mooie gebeurtenissen als een echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden. Financiële planning brengt uitkomst. Door middel van een persoonlijk financieel plan van Esendam Fiscaal Advies creëert u overzicht over wat u nodig heeft en wat u nog moet aanvullen of bijsturen om uw wensen en ambities te realiseren.

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. Samen met u brengen wij uw levenswensen, inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Hierbij wegen wij uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u gehuwd, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Het spreekt voor zich dat het opstellen van een financieel plan altijd een momentopname is. Het is dan ook geen eenmalige gebeurtenis. Wij adviseren u om jaarlijks uw planning door te nemen en wijzigingen in doelstellingen of financiële positie op te nemen in een update.