Ondernemen is uw passie en zit u in het bloed! Hier moet uw focus dan ook liggen. Dit zonder dat u zich druk hoeft te maken of dit fiscaal, juridisch en financieel (administratief) optimaal gebeurt. Door een proactieve klantbenadering en de scala aan diensten zorgt Esendam Fiscaal Advies als uw totaal adviseur hier wel voor.
Bovendien kiest u hierin uw eigen balans! 

Gaat u bijvoorbeeld meer voor fiscaliteit dan voor juridische zekerheid of juist andersom, daarin kiest u uw eigen balans. U kunt alles aan ons uitbesteden of slechts gebruik maken van één van onze diensten. Het is aan u een keuze te maken uit onze ‘menukaart’.

Verder willen wij graag met u sparren over uw passie en de resultaten die dit voor u oplevert. Hierbij houden wij u een spiegel voor en geven samen met u antwoord op de hierbij van belang zijnde vragen. Dit om te komen tot een (nog) betere focus en de optimalisatie van uw resultaten.

Periodiek geven wij u inzicht in uw fiscaal, juridisch en financieel optimale positie. Dit doen wij vanuit een brede benadering. Niet alleen beredeneerd vanuit de onderneming, maar ook vanuit u als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (dga), uw partner en gezin. Er komen allerlei aspecten aan bod over de huidige situatie, maar ook over arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden. Het is goed op voorhand na te denken over wat er in die situaties gebeurt. Wat gebeurt er dan met de onderneming? Wie neemt de leiding over? Is er dan voldoende inkomen? En indien dat niet zo is, wat kunnen wij hier dan aan doen?